Komplexní lázeňská péče

Tento druh lázeňské péče je určen pro všechny občany ČR (včetně důchodců), pojištěné u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.

Návrh na lázeňskou péči vystavuje ošetřující lékař (praktický či odborný) a po dohodě s pojištěncem uvádí dle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Návrh je po vystavení předán k ověření a potvrzení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny pojištěnce. Pokud je návrh na komplexní lázeňskou péči revizním lékařem schválen, je pojišťovnou následně odeslán do lázeňského zařízení, uvedeném na návrhu na prvním místě. Lázeňské zařízení pak písemně pojištěnce vvyzve k nástupu lázeňské léčby (v případě volné kapacity). Termín léčení se určuje dle stupně naléhavosti (maximálně do 3 měsíců od schválení revizním lékařem) a je závazný. Může být měněn pouze z vážných důvodů, které je nutno lázním sdělit s dostatečným předstihem. Jízdné do lázeňského zařízení se neproplácí.

Poplatky: od 1. 1. 2024 místní poplatek z pobytu (35 Kč/den) hradí i klienti na komplexní lázeňskou péči 

Klienti komplexní lázeňské péče nemohou čerpat výhody z věrnostního programu SphereCard.

V případě, že se jedná o pobyt klienta s průvodcem, dovolujeme si upozornit, že průvodce musí plně zajistit péči o svého klienta čerpajícího komplexní lázeňskou péči. LD Aurora ani LD Berta neposkytují ani nezajišťují asistenční služby. Dle našich provozních možností se však budeme snažit všem přáním klientů vyhovět v návaznosti na jejich zdravotní stav.

Rezervační poplatek
  • Poplatek za rezervaci termínu pobytu činí 2 000 Kč / osoba (nevztahuje se na konkrétní pokoj). V případě změny Vámi rezervovaného lázeňského pobytu na pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou nebo zrušení rezervovaného pobytu bude poplatek účtován jako stornopoplatek. Objednávkový formulář LD Aurora ZDE a LD Berta ZDE.
 
UPOZORNĚNÍ: Doplatky na ubytování a stravování není možné uhradit přes program SODEXO PASS, UP ČESKÁ REPUBLIKA, BENEFIT MANAGEMENT a EDENRED.

Nástup na pobyt a uvolnění pokoje v den odjezdu:

  • V den příjezdu je nástup na pobyt od 12.00 hodin
  • Uvolnění pokoje v den odjezdu do 10.00 hodin

Příspěvková lázeňská péče

Tento typ lázeňské péče je určen pro všechny občany ČR (včetně důchodců), pojištěné u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.

Návrh na lázeňskou péči vystavuje ošetřující lékař spolu s doporučením specialisty a po dohodě s pojištěncem uvádí dle diagnózy i požadované lázeňské zařízení. Tento návrh je předán k ověření a potvrzení reviznímu lékaři zdravotní pojišťovny pojištěnce. Po schválení návrhu na příspěvkovou lázeňskou léčbu revizním lékařem je návrh předán pojištěnci. Ten si sám s určeným lázeňským zařízením dohodne termín nástupu léčby, který se musí uskutečnit nejpozději do 6-ti měsíců od potvrzení revizním lékařem.

Pojištěnec hradí v lázeňském zařízení náklady na ubytování, stravu a místní poplatek z pobytu 35 Kč/den.

Klienti na příspěvkovou lázeňskou péči mohou čerpat výhody příslušné úrovně věrnostní karty SphereCard, viz věrnostní program SphereCard.

Rezervační poplatek
  • Poplatek za rezervaci termínu pobytu činí 2 000 Kč / osoba (nevztahuje se na konkrétní pokoj). V případě změny Vámi rezervovaného lázeňského pobytu na pobyt hrazený zdravotní pojišťovnou nebo zrušení rezervovaného pobytu bude poplatek účtován jako stornopoplatek. Objednávkový formulář LD Aurora ZDE a LD Berta ZDE.
 
UPOZORNĚNÍ: Na místní poplatek z pobytu nemůže být uplatněna sleva a není možné uhradit přes program SODEXO PASS, UP ČESKÁ REPUBLIKA, BENEFIT MANAGEMENT a EDENRED.
 
Nástup na pobyt a uvolnění pokoje v den odjezdu:
  • V den příjezdu je nástup na pobyt od 12.00 hodin
  • Uvolnění pokoje v den odjezdu do 10.00 hodin

Ambulantní rehabilitace

Ambulantní rehabilitaci (tzv. FT poukaz) lze uplatnit v závislosti na léčebné kapacitě lázeňského zařízení, kde ošetřující lékař předepíše léčebné procedury včetně jednoznačné specifikace a počet procedur, klient již není vyšetřen lázeňským lékařem a čerpá procedury z rozpisu procedur.

Aktuální informace

Důležité novinky nebo lázeňský časopis k ranní kávě

Slatinné lázně Třeboň

Akce 500 Kč/osoba po celý rok 2024

Akce platí po celý rok 2024 pro všechny stávající a nové rezervace. 

Více informací
Slatinné lázně Třeboň

NOVINKA: eVouchery nově v prodeji

eVouchery - Poukázky na konkrétní služby nebo hodnotu s okamžitým doručením emailem.


Více informací